O mě

DSC_0089Celé dětství provázela naši rodinu hudba a její interpretace, ať již v příjemné či nepříjemné podobě. Téměř každodenní cvičení klavírních etud, úporné drilování skladeb, ve kterých nevyspělé dětské ucho nenacházelo žádné zalíbení, a  které mé nedorostlé prstíky nebyly s to obsáhnout, přístup klavírní učitelky a tréma před každým veřejným vystoupením způsobily v mém nedospělém mozku odpor k jakékoliv interpretaci tak dokonalé sféry života, kterou je právě hudba.

Přesto a možná právě díky tomu zůstal však k hudbě úzký vztah a stala se neodmyslitelnou součástí mého života. V době dospívání, kdy hudební scénu zaplavily moderní zvuky a moderní způsob tvorby jsem se poprvé setkala s elektronickými zvuky a samply, které se pro mě staly samostatným hudebním světem a otevřely zcela nové vnímání a pohled na hudbu jako takovou. 

A tak jsem začala tvořit, právě díky těmto novým technologiím hudbu, kterou vyjadřuji život uvnitř nás, naše vnímání a náš lidský stav a jejímž posláním je povznesení a vytržení vědomí z běžné fyzické reality každodenního života.

IMG_20170305_161305Meditační, relaxační a mystická hudba - tak by se možná dala kategorizovat má současná tvorba. Nezáleží však na konkrétním "zaškatulkování" ani hudebním žánru. Inspirace při tvorbě přichází sama od sebe,  nezištně proudí, stejně jako síla vesmíru, která proudí všude kolem nás a skrze nás... přichází a přináší s sebou možnost uskutečnění. 

Ve své tvorbě se snažím přiblížit hudbou ty části vesmírného ticha, kterou vedou k zamyšlení či navození pozitivní nálady a myšlení. Ve skladbách používám zvuky, jejich kombinace a harmonie, které mají vliv na naše vědomí, na jeho rozšíření, které pak může vést k uvědomění si podstaty našeho života.

Mluvené a řízené meditace, které jsou nedílnou součástí mé tvorby, vznikají na základě zkušeností, které souvisí s mou hlavní profesní činností psychologa a terapeuta. Koncepce, děje a příběhy mluvených meditací jsou inspirovány mechanikou lidské psychiky, fungováním podvědomí a volních asociací.

Díky letitým zkušenostem práce v oboru psychologa se snažím předávat možnost práce na sobě široké veřejnosti právě skrze řízené meditace. Cílem těchto meditací by měl být vždy posun lidského prožívání ke stavu rovnováhy a sebepoznání.

 

Klára

 

Zpět do obchodu