Rozdíl hudební frekvence 440 Hz a 432 Hz

Tak jako ve všech částech tohoto světa, je nám mnoho věcí skryto se záměrem udržovat nás v nevědomosti a spánku. U muziky tomu není jinak. Vzhledem k tomu, že málo z nás má potřebu zkoumat hudbu dopodrobna, což je většina posluchačů, tak vlastně ani nevíme "co" nás v muzice v pozadí ovlivňuje na našich emocích a našich výsledných frekvencích. Všechny emoční a psychické stavy, jako jsou agrese, náladovost, deprese atd., mají své vibrační frekvence. Jednoduše řečeno, je-li muzika nastavena na určité frekvence, může spustit stav agrese a prakticky jakoukoliv emoci a následný psychický stav.

Veškerá muzika má své určité ladění. Ladění muziky, aby mohlo být pro nástroje stejné (aby mohli spolu hrát v harmonii), musí vycházet z jednoho společného bodu. V praxi to funguje tak, že se určí jeden výchozí tón a jemu se dá určitá frekvence. Dnes  je za výchozí bod považován tón A, který je laděný na frekvenci 440Hz!!! Tento výchozí bod ladění schválila "Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) v roce 1955.Takto laděná hudba působí disharmonicky, a to na celou lidskou společnost.

Ve správné harmonii s Vesmírem je Fibonacciho hudební škála, u níž je základní kmitočet 432 Hz oproti kmitočtu 440 Hz. Audio skladby se základem 432 Hz se zdají, že vyplňují prostor přímo ve Vás, zatím co skladba znící v dnešním tonu 440 Hz většinou vynechává spojení s vědomím. Budeme-li zkoumat dvacet roků kolektivní vědomí, ovládané a používané 440 Hz a to nejen u hudby, zjišťujeme nárůst negativního sociálního chování.
Tato informace byla velmi dobře známá již více než sto let Rudolfu Steinerovi, který varoval lidstvo při používání negativních tonů, které mohou přinést chamtivost a jiné negativní projevy, jak jsme toho dnes svědky.
Bohužel, většina západní hudby je stále naladěna na nepřirozený základ 440 Hz, je to zanedbatelný rozdíl oproti 432 Hz, jen 8 cyklů (kmitů), ale velmi znatelný rozdíl pro vnímání lidského vědomí a jeho reakcí. Kmitočet 432 Hz vibruje na principech přirozených harmonických vln posvátné geometrie a spojuje vlastnosti světla, času, prostoru, hmoty, gravitace a magnetismu se vším živým, rovněž působí na DNA a vědomí.

432hz-a-440hz_1

Podívejte se na výsledek pokusu, kde geometrie hmoty ukazuje rozdíl mezi těmito dvěma frekvencemi.
Tento pokus byl prováděn tak, že do vody byly pouštěny dané frekvence a voda zobrazila jejich geometrické vyjádření. Tyto pokusy prováděl již známý Masaru Emoto, který dokázal, že voda reaguje na různé frekvence, nálady lidí a je schopna tyto informace přenášet (čili i zobrazovat).
432 Hz - geometrie je konkrétní, jasná, v harmonii a částice vody se mezi sebou netlučou, v harmonii jsou i naše emoce.
440 Hz - částice vody jsou naskládané na sebe bez jakéhokoliv náznaku nějaké jasné struktury. Dalo by se to nazvat CHAOS? V tomto stavu jsou i naše emoce při poslechu dnešní hudby. 

Jiná studie říká, že 440Hz stimuluje levou hemisféru, kde je uloženo naše EGO, smysl pro detail, matematiku, logiku a materialismus ve smyslu "co vidím a slyším, to musí být pravda“. 432Hz je údajně blíže přirozenému zvuku (zpěv ptáků, lidský zpěv) a je příjemnější na poslech a stimuluje pravou hemisféru (cit, empatie, intuice).
Ve filmovém průmyslu dokonce k vytvoření agresivní atmosféry používají někdy i frekvence 442HZ, které jsou už opravdu VELMI disharmonické.

                                                                                                                                                                                                   zdroj:celostnivzdelavani.cz

Zpět do obchodu