Co jsou frekvence alfa a théta

10819_240-180Lidský mozek pracuje nepřetržitě. Je to velmi složitý orgán, který vysílá elektrické signály, neustále komunikuje a vytváří nová nervová propojení. Jeho elektrická aktivita, která je známá jako mozkové vlny, zrcadlí stav našeho vědomí, rozpoložení mysli a náš emocionální stav.

Existuje pět různých druhů mozkových vln – beta, alfa, théta, delta a gama. Tyto mozkové vlny jsou přirozené pro každého člověka. V průběhu dne se mohou měnit a střídat a tak každý můžeme zažívat různé stavy vědomí. Každá mozková vlna má tedy své specifické vlastnosti, které ovlivňují naše chování, vnímání a prožívání. Má také svou ojedinělou frekvenci, která se měří v cyklech za sekundu (hertz – Hz). Jednotlivé typy mozkových vln hrají svou roli v našem zdraví, vitalitě a psychickém stavu.

Beta mozkové vlny (14-30Hz)
Ve stavu vln beta se nachází většina lidí v každodenním bdělém stavu. Tento stav se projevuje chováním v široké škále, a to od ospalé bdělosti až po soustředěnou činnost. Projevuje se logickým myšlením, schopností řešit problémy, koncentrací a mentální aktivitou. Stav beta je důležitý pro účinné fungování v rámci každodenního života. Čím vyšší frekvence beta mozek vykazuje, tím více nastávají stresové stavy nebo stavy napětí, negativní emoce jako je strach, zlost či negativistický postoj.

Alfa mozkové vlny (8-12Hz)
Stav mozkových vln alfa se projevuje absencí jakéhokoliv nepříjemného duševního napětí. Je to stav bdělé relaxace těla i mysli beze spánku. Ve stavu alfa se cítíme uvolnění a v bezpečí. Při pravidelném vlivu alfa frekvencí na náš mozek se zlepšuje celková psychická i fyzická výkonnost, snižují se strachy a nepříjemné emoce, zvyšuje se úroveň zdraví, probouzí se kreativita a zlepšuje se kvalita spánku.

Hranice Alfa / Théta
Mezi stavy alfa a théta existuje frekvence v rozsahu 7-8 Hz, která odpovídá Schumannově resonanci. Tato mozková hladina se ukázala jako ideální pro duševní transformaci, uskutečňování vhledů a možnosti osobní proměny. Zde se spouští autoregenerační systém těla i psychiky.

Théta mozkové vlny (4-8Hz)
Théta mozkové vlny nás uvádí do stavu hluboké relaxace a meditace nebo do úrovně spánku REM (rychlé pohyby očí a snění). V těchto vlnových délkách se zlepšuje paměť, prohlubuje intuice, zvyšuje se schopnost řešit problémy, a to především na mentální úrovni.

Zpět do obchodu